Expansie

Een juist gedimensioneerde expansie installatie bepaald niet alleen de goede werking van het verwarmingssysteem maar zorgt tevens voor een stuk veiligheid en duurzaamheid, immers, het expansie systeem voorkomt zowel te hoge als ook een te lage voordruk in de installatie.

Bij een te hoge druk is er gevaar voor het losspringen van verwarmingsslangen of het onbedoeld openen van overdrukbeveiligingen, terwijl bij een (te) lage druk schade aan pompen door cavitatie kan ontstaan of erger nog, de gehele installatie in storing kan vallen.

Expansiesystemen zijn onder te verdelen in verschillende groepen, zo zijn er gesloten expansievaten welke middels een membraam de druk in de installatie binnen bepaalde normen houd, deze worden veelal gebruikt voor de kleinere installaties.

Bij de grotere installaties wordt gebruik gemaakt van expansie automaten welke middels een compressor of een pomp de druk binnen de installatie reguleert.

Is een installatie voorzien van een verticale opslagtank dan wordt de installatiedruk bepaald door de hoogte van het water welke zich in deze tank bevind, toch is het raadzaam om hierbij een zogenaamde stikstof generator toe te passen, deze generators scheiden zuivere stikstof uit de buitenlucht d.m.v. koolstoffilters en gebruiken deze stikstof als luchtkussen boven het wateroppervlak in de opslagtank, hierdoor wordt zuurstofcorrosie in de bovenste laag van de opslagtank voorkomen.