Warmte opslag

opslagtank 2Warmteopslag wordt toegepast om geproduceerde energie op te slaan op momenten waarop men deze energie niet nodig heeft en juist weer op andere momenten wel kan gebruiken. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij het co2 doceren waarbij warmte vrijkomt terwijl er volop warmte door zoninstraling aanwezig is. Het verwarmde water wordt dan middels een pompsysteem naar de opslagtank gepompt en later terug in het systeem gebracht.

Ook kan warmteopslag worden gebruikt om scherpere (lagere) gascontracten af te sluiten met een energieleverancier, de brander installatie wordt dan lager afgesteld dan de maximaal benodigde capaciteit en zal langer in bedrijf blijven als er geen warmtevraag is, de opslagtank wordt dangebruik als aanvulling tijdens de momenten dat de brander installatie te weinig capaciteit kan leveren dan op een bepaald moment gevraagd wordt.

opslagtank 1Ook bij kolenketels en houtverbrandingsinstallaties is het toepassen van warmteopslagtanks een belangrijk onderdeel, dit omdat deze installaties een veel kleiner regelbereik hebben dan gas of olie gestookte installaties.

Opslagtanks zijn er in horizontale uitvoeringen ( tot ca. 500m3 ) en in verticale uitvoering welke tot wel 5.000m3 kunnen gaan.

opslagtank horizontaal