Geo Warmte

Bedrijf 2 002Toepassing van Geo warmte is onder bepaalde omstandigheden een zeer goed alternatief ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen, de locatie van de bron ten opzichte van de tuinbouwlocatie speelt daarbij een bepalende rol, immers, de boring van deze bron moet wel binnen de mogelijkheden liggen en er moet voldoende heet water voor langere tijd beschikbaar blijven.

De laatste jaren worden steeds meer tuinbouwbedrijven aangesloten op warmtenetten welke gebruik maken van Geo warmte, groot voordeel hiervan is een zeer duurzame vorm van energiegebruik zonder dat het milieu wordt belast met de uitstoot van schadelijke stoffen.

De warmte wordt middels ondergrondse leidingsystemen naar de verschillende bedrijven getransporteerd, bij de individuele bedrijven worden warmtewisselaars geplaatst welke voor warmteoverdracht en scheiding zorgdragen tussen het Geo systeem en de eigen installatie.