CO2 installaties

Voor een optimale groei en productie van verschillende groentes en bloemen wordt het gebruik van co2 toegepast, dit kan op verschillende manieren gebeuren volgens de navolgende methoden:

Via het inblazen van de rookgassen van de verwarmingsketel middels een ventilator en een verdeelsysteem in de kas, dit systeem is het meest toegepast, voordeel is dat het relatief eenvoudig en goedkoop is, nadeel is echter dat er altijd energie moet worden geproduceerd om de rookgassen te verkrijgen.

Toepassen van zuivere co2, dit wordt dan aangeleverd via een daarvoor gespecialiseerd bedrijf met tankauto’s, voordeel is dat de geleverde co2 zeer zuiver is, nadeel is de hoge kostprijs en de afhankelijkheid van het transport.

De derde mogelijkheid, en deze is vooral van toepassing in Zuid Holland, is het gebruik van het OCAP netwerk, hierbij wordt middels een ondergronds buizenstelsel co2 vanuit het Europoortgebied naar de aangesloten kwekerijen gebracht. Groot voordeel hierbij is natuurlijk dat deze co2 nu nuttig kan worden gebruikt terwijl deze anders in de atmosfeer terecht zou komen. Het inblazen van deze co2 wordt veelal via de bestaande ventilatorunit gedaan.

Voor de berekeningen van de co2 installaties maken wij dankbaar gebruik van de know how bij van Dijk Heating, een autoriteit op het gebied van co2 berekeningen en leveren van ventilatorsystemen ten behoeve van de glastuinbouw.

co2