Ketels

Crone ketel

Ketels zijn nog steeds de voornaamste verwarmingsbronnen die gebruikt worden in de glastuinbouw, de moderne glastuinbouwketel heeft onder meer een grotere vuurgang dan zijn oude broeders, dit om een lagere NOx uitstoot van de installatie te waarborgen.

Waren het eerst vooral de drietreksketels die in de tuinbouw werden toegepast, tegenwoordig worden ook de eentreksketels gebruikt, dit om een nog lagere NOx emissie te verkrijgen in combinatie met een hoger rendement.

De betere isolatie van de ketels zorgen weer voor lagere stilstandverliezen en daardoor ook weer tot een zuiniger energieverbruik.

Door ons worden ketels van verschillende fabrikanten toegepast waarbij de voorkeur van de klant een belangrijke rol speelt, dit uiteraard in nauw samenhang met de praktische toepassing van de betreffende installatie.