Condensors

condensor-achter-800hRookgascondensors zijn ontworpen om de latente warmte welke in de rookgassen van de ketel zitten, terug te winnen door het condenseren van deze rookgassen, hiermee kan een extra energiebesparing worden verkregen van max. 10% op de nominale belasting. (mits de rookgassen kunnen worden teruggekoeld <50 graden C)

Het terugkoelen van de rookgassen heeft een bijkomend voordeel, namelijk bij het gebruik van de rookgassen om CO2 te doceren kunnen de rookgassen volledig het COsysteem in worden geblazen zonder dat er bijmenging van koudere lucht nodig is.

De meest gebruikte rookgascondensor is een zogenaamde lamellen condensor waarbij de rookgassen langs buizen met lamellen stromen, het verwarmingswater stroomt door deze buizen waardoor er een optimale warmteoverdracht zal plaatsvinden.

Bij nieuwe installaties zal de rookgascondensor geïntegreerd worden met de ketelinstallaties, bij oudere installaties of afwijkende ketels worden de rookgascondensors los achter de ketel geplaatst.

Waterzijdig worden de rookgascondensors bij voorkeur aangesloten op een of meerdere laagwaardige verwarmingssystemen zoals grond- of vloerverwarming of een afzonderlijk buizennet in de kas.