Branders

branderBranderinstallaties bepalen voor een groot deel de bedrijfszekerheid van de gehele installatie terwijl ze tevens een heel belangrijk onderdeel vormen in het voorkomen van uitstoot van ongewenste elementen in de rookgassen.

De moderne branders zijn dan ook  zodanig ontworpen dat bij een nominale belasting de NOx uitstoot ver beneden de hiervoor vastgestelde norm zal blijven, dit in combinatie met een groot regelbereik, geluidsarme ventilatoren en een directe communicatie met de klimaatcomputer via FiduFace maken de brander tot een belangrijk onderdeel van een goed uitgedachte installatie.

Haaring de Brabander b.v. is niet merk gebonden en zal altijd de best functionerende brander toepassen, dit is mede afhankelijk van de installatie zelf als ook de locatie waar de brander geplaatst gaat worden, het kan vooral in het buitenland raadzaam zijn een brander te installeren welke wereldwijd wordt ondersteund met servicepunten direct in het land zelf.

Tevens wordt er rekening gehouden met de brandstof waarop de brander moet gaan werken, dit kan olie zijn maar ook gassen met een verschillende samenstelling c.q. verbrandingswaarde.